“ИСТОРИЯ ПОМЕЖДУ”
︎︎︎ 13.08-30.09. 2020


ИЗЛОЖБА, РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СОФИЯ“ИСТОРИЯ ПОМЕЖДУ ” – изложба в две части „Историята като образ“ „Фрагменти“

Изложба в централно фоайе и тераси на втори етаж.

Художници: Стела Василева, Наталия Ленц, Ивана Ненчева, Радостин Седевчев, Георги Тенев и Красимир Терзиев

Изложбен дизайн: Наталия Ленц и Ралица Тонева

„ИСТОРИЯ ПОМЕЖДУ“ е проект за музейни намеси в две части, включващ намеси в пространството на Музеят за история на София. И двете части („Жените на София“ и „Фрагменти“) си поставят за цел да обогатят и допълнят постоянната екс- позиция на музея, внасяйки нови елементи в съществуващия исторически разказ, или да работят с напълно отсъстващи исторически периоди и теми. Проектът е вдъхновен от вярата, че историята е жива материя, подлежаща на постоянно преосмисляне и интерпретиране, а начина по който достига до хората минава през съпреживяването на личните разка- зи, през образите на колективната памет и тяхната рефлексия в съвремието.


Подобно на града София, изменящ се с всеки нов ден, и разказът за неговата история не може да бъде фиксиран и засти- нал. Въпреки, че София е столица от 141 г., а дирите й се губят векове назад в древността, последните почти 90 години напълно липсват в експозицията на музея. Периодите на войни и погроми, на мащабни социални трансформации, на падане на стени, на грешки и успехи, на кипеж, строеж и разруха, запечатали се в спомените на живеещите в последните десетилетия столичани, не са намерили официално място в историята на града.

„История помежду” цели създаването на една необичайна историческа изложба посветена на столицата. Тя ще предложи паралелен разказ преминаващ през постоянната експозиция на Музеят на София, между експонатите, но и в коридорите и фоайетата на старата сграда на градската минерална баня. Там, са извикани за живот познати и непознати персонажи, иконични образи от историята на България, но и съдби на хора изгубени във водовъртежа на времето.

Съвременното изкуство има способността свободно да работи с образи и смисли, преминавайки отвъд историческите постулати и интерпретации. Именно с образите от колективната памет, с гласовете на хора, обитаващи пространството между реалността и измислицата, с контекста на историческата сграда на Музея, работят художниците Стела Василева, Наталия Ленц, Ивана Ненчева, Радостин Седевчев, Георги Тенев и Красимир Терзиев. Техните творби удобно ще се наместят, в специално изградена за целта строителна площадка в централното фоайе на сградата и около терасите на втория етаж.Радости Седевчев - Част от пъзела


Красимир Терзиев - Дух, който някога е бил успокояващо познат


Георги Тенев, Наталия Ленц и Ивана Ненчева - Златен Мавзолей


Стела Василева - Светли обеми

Димитър Стоянович - Жените на София

© History in Between, 2021This project is part of the Cultural Calendar of Sofia, Ministry of Culture and Sofia History Museum.

Connect:


︎ ︎ ︎

„История помежду“ ("Проект за музейни намеси в РИМ, София") е съвместен проект между Фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и Регионален исторически музей, София, подкрепен Календар на културните събития на Столична Община.

History in Between (Project for interventions in the Museum, Sofia) is a collaboration between the Art Foundation - Affairs and Documents, and the Regional History Museum of Sofia. It is supported by the Calendar of Cultural Events of Sofia City.