ЗА НАС„История помежду“ ("Проект за музейни намеси в РИМ, София") е съвместен проект между Фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и Регионален исторически музей, София, подкрепен Календар на културните събития на Столична Община. 

„История помежду“ е проект целящ да стимулира връзката между съвременно изкуство и история. Той е воден от съзнанието, че историята е жива материя, подлежаща на постоянно преосмисляне и интерпретиране, а начинът по който достига до хората минава през съпреживяването на личните разкази и образи. Първоначален стимул за проекта е работата с постоянната експозиция на „Музея за история на София“. Първите изложби през 2020 г. бяха разделени на две части, интердисциплинарни намеси в залите на Музея и представяне на съвременни български художници, работещи с история във всичките и аспекти.

Дългосрочните цели на проекта са да се изгради база данни за изложби, автори и творби, използващи исторически, политически или архивни материали в своята работа. По този начин ще бъде популяризиран този специфичен дял от изкуство, а творчеството на българските автори ще бъде по-пълно представено в международен контекст.

„История помежду“ ("Проект за музейни намеси в РИМ, София") е съвместен проект между Фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и Регионален исторически музей, София, подкрепен Календар на културните събития на Столична Община.свържи се с нас: historyinbetween@gmail.com

последвай ни в facebook и instagram© History in Between, 2021This project is part of the Cultural Calendar of Sofia, Ministry of Culture and Sofia History Museum.

Connect:


︎ ︎ ︎

„История помежду“ ("Проект за музейни намеси в РИМ, София") е съвместен проект между Фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и Регионален исторически музей, София, подкрепен Календар на културните събития на Столична Община.

History in Between (Project for interventions in the Museum, Sofia) is a collaboration between the Art Foundation - Affairs and Documents, and the Regional History Museum of Sofia. It is supported by the Calendar of Cultural Events of Sofia City.