︎︎︎
ЧАСТ ОТ ПЪЗЕЛА


РАДОСТИН СЕДЕВЧЕВ, 2020

КОЛАЖ, АНИМАЦИЯ, ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ ВЪРХУ ПЛАТ, ЗНАМЕНА, ПАПИЕ-МАШЕ Звук: DIGGY CROSS


През 1979 г. Илияна В. Димитрова участва в “V републикански фестивал и Спартакиада” на  стадион “Васил Левски”. Мястото, което се пада на Илияна е в блок 4, ред 21, място 131, това определя точната й позиция във “фона” на спартакиадата. Илияна разполага с “карта за режисура на фона”, в която е указано къде да седне и в кои момент да вдигне определен цвят флаг. На този принцип тя изгражда една малка част от внушителните мозаечни изображения или лозунги хореографирани на трибуните на стадиона. Запазеният архив на момичето ни разкрива пътят от частното към общото в тази система и тяхната обвързаност. Пресъздаването на физическата седалка на участничката с папие-маше от ксерокопия на същият този архив обръща динамиката частно-общо и задвижва колелото на обратно. 
“…елементът не предхожда цялото, не е по непосредствен, нито по-първичен от него; не елементите определят цялото, а цялото определя елементите; опознаването на съвкупността и нейните закони, на цялото, и на неговата структура не би могло да бъде изведено от знанията за отделните елементи, които го съставят; това означава, че можем да гледаме една частица от пъзел в продължение на три дни и да сме убедени че знаем всичко за нейните очертания и цвят, без да сме направили нито крачка напред; за нас е важна само възможността тази частица да бъде свързана с други частици…взета отделно, частицата от пъзела не значи нищо; тя е само въпрос без отговор, непроницаемо предизвикателство; но щом човек успее след много опити и грешки или в миг на изключително вдъхновение да я свърже с някоя от съседните й частици, тя изчезва, престава да съществъва като такава…”

︎︎︎Жорж Перек

“qu’il s’agisse d’un acte perceptif, d’un apprentissage, d’un système physiologique ou, dans le cas qui nous occupe, d’un puzzle de bois - n’est pas une somme d’éléments qu’il faudrait d’abord isoler et analyser, mais un ensemble, c’est-à-dire une forme, une structure: l’élément ne préexiste pas à l’ensemble, il n’est ni plus immédiat ni plus ancien, ce ne sont pas les éléments qui déterminent l’ensemble, mais l’ensemble qui détermine les éléments: la connaissance du tout et de ses lois, de l’ensemble et de sa structure, ne saurait être déduite de la connaissance séparée des parties qui le composent: cela veut dire qu’on peut regarder une pièce d’un puzzle pendant trois jours et croire tout savoir de sa configuration et de sa couleur sans avoir le moins du monde avancé: seule compte la possibilité de relier cette pièce à d’autres pièces... considérée isolément une pièce d’un puzzle ne veut rien dire; elle est seulement question impossible, défi opaque; mais à peine a-t-on réussi, au terme de plusieurs minutes d’essais et d’erreurs, ou en une demi-seconde prodigieusement inspirée, à la connecter à l’une de ses voisines, que la pièce disparaît, cesse d’exister en tant que pièce ”

︎︎︎Georges Perec
Радостин Седевчев е роден в Перник през 1988 г. Завършва специалност „Стенопис“ в НХА. Придобива образователно-научна степен доктор в НХА (2018) и в момента е главен асистент в специалност „Стенопис“. Завършва образователната програма за млади художници „Близки срещи – визуални диалози “school4artists“ на Института за съвременно изкуство - София (2017). Специализира визуални изкуства в академията за изящни изкуства в Дрезден (2017) както и в университета Глиндор в Уелс (2011). През 2021-ва открива самостоятелна изложба в Националната художествена галерия в София, а през 2019-а в галерия „Heerz tooya“ във Велико Търново. Последвала от още една през 2018 г. в галерията на Института за съвременно изкуство – София, а през 2017 г. в галерия „Васка Емануилова“ в София. Негови инсталации са показвани в Оставинска галерия в Белград, „Swimming pool” в София, пространство „Роза Щерн“ в Мюнхен, галерия „Структура“ в София. Също и в Софийска градска художествена галерия, публичната библиотека в гр. Нингбо, Гьоте-институт в София, в галерията на академията изящни изкуства в Дрезден, галерия „Credo Bonum”, Галерия „Академия“ и др.


© History in Between, 2021This project is part of the Cultural Calendar of Sofia, Ministry of Culture and Sofia History Museum.

Connect:


︎ ︎ ︎

„История помежду“ ("Проект за музейни намеси в РИМ, София") е съвместен проект между Фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и Регионален исторически музей, София, подкрепен Календар на културните събития на Столична Община.

History in Between (Project for interventions in the Museum, Sofia) is a collaboration between the Art Foundation - Affairs and Documents, and the Regional History Museum of Sofia. It is supported by the Calendar of Cultural Events of Sofia City.