︎︎︎ЗЛАТЕН МАВЗОЛЕЙ


ГЕОРГИ ТЕНЕВ, ИВАНА НЕНЧЕВА И НАТАЛИЯ ЛЕНЦ, 2020︎︎︎ИСТОРИЯТА НА КАМЕН БЕЛОПИТОВ (1969–1995 г.)


МИЛА ЯНЕВА-ТАБАКОВА, ГЕОРГИ ТЕНЕВ, 1969-1995


© History in Between, 2021This project is part of the Cultural Calendar of Sofia, Ministry of Culture and Sofia History Museum.

Connect:


︎ ︎ ︎

„История помежду“ ("Проект за музейни намеси в РИМ, София") е съвместен проект между Фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и Регионален исторически музей, София, подкрепен Календар на културните събития на Столична Община.

History in Between (Project for interventions in the Museum, Sofia) is a collaboration between the Art Foundation - Affairs and Documents, and the Regional History Museum of Sofia. It is supported by the Calendar of Cultural Events of Sofia City.