︎︎︎THE GOLDEN MAUSOLEUM


GEORGI TENEV, IVANA NENCHEVA AND NATALIYA LENZ, 2020


︎︎︎IN SEARCH FOR KAMEN BELOPITOV (1969–1995)


MILA YANEVA-TABAKOVA, GEORGI TENEV, 1969-1995


© History in Between, 2021This project is part of the Cultural Calendar of Sofia, Ministry of Culture and Sofia History Museum.

Connect:


︎ ︎ ︎

„История помежду“ ("Проект за музейни намеси в РИМ, София") е съвместен проект между Фондация „Изкуство – Дела и Документи“ и Регионален исторически музей, София, подкрепен Календар на културните събития на Столична Община.

History in Between (Project for interventions in the Museum, Sofia) is a collaboration between the Art Foundation - Affairs and Documents, and the Regional History Museum of Sofia. It is supported by the Calendar of Cultural Events of Sofia City.